Automatsko upravljanje i regulacija 2017-11-09T05:46:31+00:00

Automatsko upravljanje podrazumijeva upravljanje sistemima bez neposrednog čovjekovog delovanja. Kad kažemo sistemi, mislimo na sledeće:
•    kotlarnice sa pratećom opremom (automatska doprema goriva, regulacija ubacivanja goriva u kotao, regulacija održavanja nivoa napojnog rezervoara, regulacija održavanja nivoa rezervoara kondezata, regulacija održavanja nivoa kotla, regulacija održavanja podpritiska dimnih gasova, regulacija održavanja pritiska u sistemu…)
•    priprema sanitarne vode
•    kompresorske i pumpne stanice
Automatska regulacija u sistemima grijanja, ventilacije i klimatizacije se koristi za osiguranje toplotne ugodnosti i drugih uslova potrebnih za odvijanje proizvodnog procesa, zaštita od nepotrebnih kvarova ili oštećenja sisitema, upravljanje pogonom i izbor parametara od strane korisnika. Ovaj sistem može podrazumijevati regulaciju temperature, pritiska, relativne vlažnosti i protoka.