Energy Wood 2017-11-10T07:15:04+00:00

Krediti sa 0% kamatne stope, sa periodom otplate do 5 godina, za ugradnju kotlova i peći na pelet
Ministarstvo ekonomije Crne Gore u saradnji sa Luksemburškom agencijom za razvojnu saradnju (Lux-Development) implementiralo je projekat ENERGY WOOD, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i povoljnog finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje kredita za domaćinstva za ugradnju kotlova i peći na pelet.

Ciljevi projekta Energy Wood

Sprovođenje ovog programa, koji ima za cilj ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2 u sektoru domaćinstva, doprinijeće i razvoju tržišta sistema grijanja na biomasu. Kroz ovaj program domaćinstvima će biti na raspolaganju beskamatni krediti do 3.500 eura sa periodom otplate do 5 godina.
Biomasa – pelet u velikoj mjeri smanjuje potrošnju električne energije u domaćinstvu uz osjećaj pravog prirodnog ambijenta. Ukoliko želite komfor u svom domu i brzo oslobađanje toplotne energije, ovaj proces je rješenje za Vas. Jedna od najvećih prednosti je lakše čišćenje nakon sagorijevanja sa vrlo malom količinom pepela i nema pripreme prije grejne sezone.

Procedura Energy Wood projekta

Za učešće u projektu Energy Wood-a postoji definisana procedura. Na zahtjev klijenta, „M-Energo Inženjering“ vrši potrebna snimanja i procjene o potrebnim radovima i opremi koju definiše kroz odgovarajuću specifikaciju i profakturu koja se proslijeđuje banci. Banka vrši procjenu i obradu kredita, a po njegovom odobrenju kreće se u realizaciju projekta.
U projektu Energy Wood-a,“M-Energo Inženjering“ ulazi kao firma sa potvrđenim kvalitetom u izvođenju radova što čini našu karakteristikutokom postojanja na ovim prostorima. “M-Energo Inženjering“ posjeduje sve potrebne licence, akreditaciju i visokokvalifikovani kadar za realizaciju ovog projekta.

Partneri na projektu Energy Wood

Partneri na projektu su komercijalne banke preko kojih se nude potrošački krediti za ugradnju kotlova i peći na pelet na privatnim objektima rezidencijalnog sektora, i to:

  •  NLB Montenegrobanka
  •  Hypo Alpe-Adria Banka
  •  Prva banka
  •  Atlas banka
  • Hipotekarna banka

Povoljnosti projekta Energy Wood

  • Mogući pojedinačni iznosi kredita do 3.500 Eur za domaćinstva, sa periodom otplate do 5 godina, sa kamatnom stopom od 0%
  • Vrlo jednostavna procedura odobravanja i isplate kredita za ugradnju sistema na grijanje na biomasu, uključujući i smanjenje naknada za obradu kredita
  • “M-Energo Inženjering“ obezbjeđuje 2 godine garantnog roka na kvalitet izvedenih radova i jednu godinu garantnog roka za potpun ili djelimičan kvar kotla ili peći (osim ako se ne radi o kvaru usled neadekvatnih uslova za rad ili neadekvatnog rukovanja)
  • “M-Energo Inženjering“ pruža usluge održavanja i servisiranja ugrađenih sistema i nakon isteka garancije

U okviru projekta ENERGYWOOD, nudimo ugradnju kotlova i peći na pelet renomiranog hrvatskog proizvođača CENTROMETAL.
Iz ponude izdvajamo:

Kotao EKO-CK P i EKO-CKB P

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CK P i EKO-CKB P nazivnog toplotnog učinka od 14 do 110 Kw, odnosno od 20 do 50 kW predviđeni su za loženje čvrstim gorivom, peletima, uljem ili plinom. EKO-CKB P ima ugrađen inox bojler potrošne tople vode potopljen u kotlovskoj vodi. Ovo ga čini izuzetno zanimljivim, jer osigurava stalnu zagrijanost potrošne tople vode u bojleru bez dodatnih investicija. Namijenjeni su grijanju od najmanjih pa do velikih objekata. Prepoznatljivi su po uspješnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih ugrađenih materijala s jednostavnošću ugradnje i korištenja. Niz provjerenih tehničkih rješenja čini ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu. Mogućnost jednostavne ugradnje opreme na pelete, ulje ili plin predstavlja posebnu vrijednost ovih kotlova. Izrađeni s u skladu s Evropskom normom EN 303-5.

Kotao PelTec

Čelični toplovodni kotao PelTec namijenjen je za loženje drvenim peletima. U kotao je ugrađen gorionik za sagorjevanje drvenih peleta sa funkcijom automatske potpale i samočišćenja što omogućava pouzdan rad i sa peletima lošijeg kvaliteta. Funkcija automatskog čišćenja dimovodnih cijevi osigurava ujednačenu izmjenu toplote kao i visok i ujednačen stepen iskoršćenosti kotla. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija u osnovnoj varijanti nudi i mogućnost modularnog rada kotla i kontrolu visine peleta u rezervoaru. Integrisana zaštita povratnog voda kotla osigurava besprekoran rad kotla i kod nižih temperatura povrata. Verzija kotla PelTec-lambda ima serijski ugrađenu lambda sondu za dodatnu optimalizaciju procesa sagorjevanja. Rezervoar peleta je sastavni dio kotla. Kotao se isporučuje u dijelovima zbog lakšeg unosa u kotlarnicu

Pelet sobne peći CentroPelet ZV 14-32 kW

Toplovodne pelet sobne peći CentroPelet ZV su peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije vazduhom uz pomoć ugrađenog ventilatora (ZV14 bez ventilatora) i vodom preko radijatorskog centralnog grijanja. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visokog toplotnog učinka. Isporučuju se sa daljinskim upravljačem (preko kojeg se može upravljati radom peći), sa ugrađenom pumpom, sigurnosnim ventilom, presostatom i ekspanzionom posudom.