Zaštite životne sredine 2017-11-10T07:18:04+00:00

Osnovno opredeljenje naše firme je da uvođenjem i neprekidnim unapređivanjem sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2009, ostvarimo visok kvalitet usluga kao garanciju uspješnog poslovanja, uz obavezno očuvanje životne sredine.


Osnovne vrijednosti kvaliteta i zaštite životne sredine u našem preduzeću ogledaju se u sledećem:

Povećanje zadovoljstva naših kupaca kroz pružanje kvalitetnih i pouzdanih inženjering  usluga uz poštovanje rokova i cijena.

Poštovanje svih važećih zakonskih propisa i zahtjeva standardau oblasti poslovanja i zaštite životne sredine.

Smanjenje troškova poslovanja uz poboljšanje efikasnosti sistema i procesa rada.

Obezbjeđujemo okruženje timskog rada, pozitivnog stava i inovativnog pristupa, u kome je svaka osoba motivisana da svojim znanjem i iskustvom doprinese unapređenju efikasnosti i efektivnosti procesa rada.

Kontinuirano preispitujemo i poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom i zaštite životne sredine, rukovodeći se politikom neprekidnog unapređenja u svim aspektima poslovanja.

Primjenom sistema upravljanja kvaltetom i zaštitom životne sredine, utvrđivanjem ciljeva i programa, njihovom realizacijom, praćenjem i stalnim poboljšanjem učinaka kroz primjenu mjera prevencije želimo da smanjimo ili eliminišemo negativne uticaje na životnu sredinu.

Kvalitet proizvoda, procesa i zaštita životne sredine je obaveza svakog zaposlenog, bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja u preduzeću.