Politika kvaliteta 2016-04-12T10:40:48+00:00

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

“M-energo inženjering” d.o.o Podgorica je preduzeće za projektovanje, inženjering i izvođenje radova na termotehničkim i termoenergetskim instalacijama i postrojenjima.

Osnovno opredeljenje naše firme je da uvođenjem i neprekidnim unapređivanjem sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2009, ostvarimo visok kvalitet usluga kao garanciju uspješnog poslovanja, uz obavezno očuvanje životne sredine.

Osnovne vrijednosti kvaliteta i zaštite životne sredine u našem preduzeću ogledaju se u sledećem:

  • Povećanje zadovoljstva naših kupaca kroz pružanje kvalitetnih i pouzdanih inženjering usluga uz poštovanje rokova i cijena.
  • Poštovanje svih važećih zakonskih propisa i zahtjeva standarda u oblasti poslovanja i zaštite životne sredine.
  • Smanjenje troškova poslovanja uz poboljšanje efikasnosti sistema i procesa rada.
  • Obezbjeđujemo okruženje timskog rada, pozitivnog stava i inovativnog pristupa, u kome je svaka osoba motivisana da svojim znanjem i iskustvom doprinese unapređenju efikasnosti i efektivnosti procesa rada.
  • Kontinuirano preispitujemo i poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom i zaštite životne sredine, rukovodeći se politikom neprekidnog unapređenja u svim aspektima poslovanja.
  • Primjenom sistema upravljanja kvaltetom i zaštitom životne sredine, utvrđivanjem ciljeva i programa, njihovom realizacijom, praćenjem i stalnim poboljšanjem učinaka kroz primjenu mjera prevencije želimo da smanjimo ili eliminišemo negativne uticaje na životnu sredinu.

Kvalitet proizvoda, procesa i zaštita životne sredine je obaveza svakog zaposlenog, bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja u preduzeću.

Svi zaposleni su obavezni i odgovorni da pruže aktivan i kreativan doprinos u realizaciji politike i ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine.

U Podgorici, 02.02.2015. god.

Izvršni direktor: Veselin Lopušina