Protivpožarni sistemi 2017-11-09T09:33:57+00:00

Kompanija „M-Energo Inženjering“ sa svojim stručnim timom vrši montažu, projektuje, pušta u rad, održava i servisira protivpožarne sisteme za industrijske, administrativne i druge objekte.

Kao pouzdan i veoma efikasan način za rano otkrivanje i gašenje požara koristimo Sprinkler instalacije, koje prestavljaju automatske stabilne instalacije za gašenje požara prskanjem zahvaćene površine sa nekim od
sredstva za gašenje (voda, pjena, gas i sl.). Sprinkler mlaznice rade po principu koji se zasniva na pucanju ampula koje drže mlatnice zatvorene pri temperaturi koja je oko 30 stepeni veća od najveće očekivane temperature radne sredine.
Nudimo dvije sprinkler instalacije koje su konstrukcijski slične:

  • mokri sistem se koristi u prostorijama u kojim nema opasnosti od isparenja ili zamrzavanja vode
  • suvi sistem kod kojeg u cjevovodu se nalazi vazduh pod pritiskom koji se koristi u prostorijama gdje može doći do smrzavanja

Pored sprinkler sistema „M-Energo Inženjering“ nudi projektovanje, vrši montažu, servisira, pušta u rad i održava sisteme za zaštitu od požara.