Referentna lista 2016-04-12T10:47:01+00:00

Aktuelno u 2016. godini

 1. Vila”Radovanović-Mirište” – Herceg Novi

Predmet radova:

-Isporuka, montaža i puštanje u rad toplotne pumpe sa fan coil uređajima
-Isporuka, montaža i puštanje u rad ventilacije i rekuperacije toplote
-Isporuka, montaža i puštanje u rad solarnog grijanja

 1. Dvorana „Park“ – Herceg Novi

Predmet radova:

-Isporuka, montaža i puštanje u rad toplovodnog kotla na pelet kao i pratećeg cjevovoda i svih ostalih djelova prateće termotehničke instalacije

 1. Parking servis – Podgorica

Predmet radova:

-Održavanje sprinkler instalacija

 1. Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Podgorica

Predmet radova:

-Održavanje termotehničke opreme u Centru za smještaj lica koja traže azil

 1. Ministarstvo finansija (Uprava carina Crne Gore) – Podgorica

Predmet radova:

-Popravka kotlarnice, razvodnih ormara i elektro instalacija u carinarnici Bar
-Servis termotehničkih instalacija u kotlarnici Upravne zgrade i carinarnice Bar

 1. GO Tuzi –Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka, montaža, stavljanje u funkciju i održavanje sistema za grijanje i hlađenje u zgradi GO Tuzi

2016.godina

 1. „CKB“ Banka-centar – Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka, montaža i puštanje u rad instalacije za grijanje i hlađenje-VRV sistem
-Isporuka, montaža i puštanje u rad ventilacije i rekuperacije toplote

 1. JU OŠ „Maksim Gorki“ – Podgorica

Predmet radova:

-Rekonstrukcija termotehničkih instalacija

 1. JU Dom učenika i studenata – Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka, montaža i puštanje u rad grijanja i hlađenja studentske diskoteke
-Isporuka, montaža i puštanje u rad ventilacije studentske diskoteke

 1. Klinički centar Crne Gore – Podgorica

Predmet radova:

-Demontaža kombinovane parnoelektrične grijalice iz dva mazutna rezervoara
-Demontaža dva dogrijača parnoelektrična
-Izrada novih grijalica i paernoelektričnih grijalica u dogrijače mazuta sa ispitivanjem i montažom

 1. JPU morskim dobrom Crne Gore – Budva

Predmet radova:

-Tekuće održavanje termotehničkih instalacija

 1. AD “Higijena” – Podgorica

Predmet radova:

-Sanacija i rekonstrukcija kotla, baždarenje i montaža ventila sigurnosti

 1. Apart Hotel “Kumbor” – Herceg Novi

Predmet radova:

-Isporuka i montaža cjevovoda za sprinkler kao i montaža prateće sprinkler opreme

 1. Vlada Crne Gore (Uprava za imovinu) – Podgorica

Predmet radova:

Isporuka i ugradnja toplotne pumpe u objetu Vila “Gorica”

2015.godina

 1. ZU “Specijalna bolnica za psihijatriju “- Kotor

Predmet radova:

-Izvođenje radova na ugradnji radijatorskog grijanja

 1. “Nacionalna biblioteka Crne Gore-Đurđe Crnojević” – Cetinje

Predmet radova:

-Remont i čišćenje kotlovskog postrojenja od depozita, kamenca i korozije

 1. ” 13 Jul AD Plantaže” – Podgorica

Predmet radova:

-Remont i čišćenje kotlovskog postrojenja od depozita, kamenca i korozije

 1. ” KBC” – Podgorica

Predmet radova:

-Remont i čišćenje kotlovskog postrojenja od depozita, kamenca i korozije

 1. ” Duvanski kombinat” – Podgorica

Predmet radova:

-Remont i čišćenje kotlovskog postrojenja od depozita, kamenca i korozije

 1. “Agencija za nacionalnu bezbjednost” – Podgorica

Predmet radova:

-Servis i održavanje termotehničkih instalacija

 1. “Opština-Tuzi” – Tuzi

Predmet radova:

-Zamjena kompresora na toplotnoj pumpi

 1. “Uprava za nekretnine” – Podgorica

Predmet radova:

-Servis i održavanje centralnog grijanja i klimatizacije

 1. JU VSŠ “Policijska Akademija – Danilovgrad” – Danilovgrad

Predmet radova:

-Popravka i održavanje centralnog grijanja-kotlarnica, preventivno i korektivno održavanje HVAC i sprinkler instalacija

 1. “Aerodromi Crne Gore” – Podgorica

Predmet radova:

-Zamjena djelova na toplotnoj pumpi i tekuća održavanja

 1. “Centralna Banka Crne Gore” – Podgorica

Predmet radova:

-Popravka i održavanje centralnog grijanja – kotlarnica

 1. “Državno tužilaštvo” – Cetinje

Predmet radova:

-Izvođenje radova na ugradnji VRV sistema i ventilacije

 1. “Agencija za plaćanje ” – Podgorica

Predmet radova:

-Izvođenje radova na ugradnji sprinkler i inergen instalacije

 1. JU OŠ „Milan Vuković“ – Herceg Novi

Predmet radova:

-Izvođenje radova na rekonstrukciji instalacije grijanja kotlarnice
-Izvođenje radova na instalaciji radijatorske mreže u holovima

 1. JPU „Zagorka Ivanović“ – Cetinje

Predmet radova:

-Izvođenje radova na rekonstrukciji instalacije grijanja kotlarnice
-Izvođenje radova na instalaciji centralnog grijanja

 1. JU OŠ „Marko Miljanov“ – Bijelo Polje

Predmet radova:

-Izvođenje radova na rekonstrukciji termotehničkih instalacija (energetski blok i radijatori sa cijevnom mrežom)

 1. JU Dom učenika i studenata – Podgorica

Predmet radova:

-Izvođenje radova na rekonstrukciji termotehničkih instalacija na toplovodu u Novom studentskom domu

2014.godina

 1. “Dom Kulture” – Pljevlja

Predmet radova:

-Isporuka, montaža i puštanje u rad Sprinkler stabilnih instalacija za gašenje požara
-Isporuka, montaža i puštanje u rad Drenčer instalacija za gašenje požara

 1. “Centralna banka Crne Gore” – Podgorica

Predmet radova:

-Servisiranje i održavanje kotlarnica Centralne Banke Crne Gore

 1. “Ministarstvo unutrašnjih poslova” – Podgorica

Predmet radova:

-Izvođenje radova na rekonstrukciji i popravci sistema centralnog grijanja u ispostavi policije Žabljak
-Izvođenje radova na rekonstrukciji i popravci sistema centralnog grijanja u objektu Kamp – Zlatica

 1. “Agencija za nacionalnu bezbjednost” – Podgorica

Predmet radova:

-Servis i održavanje termotehničkih instalacija

 1. “WTE otpadne Vode Budva” – Budva

Predmet radova:

-Isporuka i montaža termotehničkih instalacija na objektu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi

 1. “Ministarstvo rada i socijalnog staranja” – Podgorica

Predmet radova:

-Preventivno i korektivno održavanje termotehničkih instalacija u Centru za smještaj lica koja traže azil

 1. “Miniistarstvo finansija – Uprava carina” – Podgorica

Predmet radova:

-Servis i održavanje termotehničkih instalacija u upravnoj zgradi Uprave carina u Podgorici i područne jedinice – Carinarnica Bar

 1. “Agencija za stanovanje” – Podgorica

Predmet radova:

-Servis i održavanje termotehničkih instalacija u poslovnoj zgradi Agencije za stanovanje

 1. JU VSŠ “Policijska Akademija – Danilovgrad” – Danilovgrad

Predmet radova:

-Popravka i održavanje centralnog grijanja – kotlarnica, preventivno i korektivno održavanje HVAC i sprinkler instalacija

 1. “Imobilia” – Budva

Predmet radova:

-Isporuka, montaža i puštanje u rad Sprinkler stabilnih instalacija za gašenje požara

 1. “Ministarstvo unutrašnjih poslova” – Podgorica

Predmet radova:

-Servisiranje centralnog grijanja termotehničkih instalacija, remont kotlovskog postrojenja

 1. “Biznis inkubator” – Berane

Predmet radova:

-Isporuka, montaža i puštanje u rad termotehničkih instalacija objekta Biznis inkubator – Berane

 1. “Okov” – Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka, montaža i puštanje u rad termotehničkih instalacija u poslovnom objektu Okov – Berane

 1. “T -COM” – Podgorica

Predmet radova:

-Servisiranje centralnog grijanja i termotehničkih instalacija na teritoriji Crne Gore

 1. “Hemomont” – Podgorica

Predmet radova:

-Servisiranje gorionika, isporuka rezervnih djelova za gorionike i kotlove

 1. “13 Jul AD Plantaže” – Podgorica

Predmet radova:

-Održavanje termoenergetske opreme, procesne opreme
-Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za klimatizaciju starog vinarskog podruma

 

2013.godina

 1. “Tunel ” – Čemerno (BiH)

Predmet radova:

-Montaža aksijalnih reverzibilnih mlaznih ventilatora u tunelu Čemerno (BiH)

 1. “Klinički centar Crne Gore – Poliklinika ” – Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka uređaja za klimatizaciju sa ugradnjom

 1. “Čelebić doo ” – Podgorica

Predmet radova:

-Demontaža kotlovskog postrojenja na lož ulje i sušare za drvo

 1. “PTT Inženjering” d.o.o. – Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka i ugradnja inverter multi split sistema i split sistema u Upravnoj zgradi PTT Inženjering d.o.o.

 1. “Klinički centar Crne Gore ” – Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka i ugradnja opreme za klimatizaciju Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCCG (GAK)

 1. “Ministarstvo odbrane ” – Podgorica

Predmet radova:

-Održavanje centralnog grijanja-termotehničkih postrojenja

 1. “Klinički centar Crne Gore ” – Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka i ugradnja izmjenjivača toplote za toplu sanitarnu vodu u bojleru za potrebe KCCG

 1. “Glavni grad Podgorica ” – Podgorica

Predmet radova:

-Radovi na popravci i montaži uređaja za klimatizaciju

 1. “Dom kulture ” – Pljevlja

Predmet radova:

-Izvođenje sprinkler instalacija

 1. “Gradska opština Tuzi ” – Podgorica

Predmet radova:

-Radovi na održavanju sistema za grijanje i hlađenje u prostorijama GO Tuzi

 1. “Vektra Boka ” – Herceg Novi

Predmet radova:

-Zamjena cjevovoda za povezivanje solarnog sistema na hotelu Plaža Herceg Novi

 1. “Atlas Capital Centar ” – Podgorica

Predmet radova:

-Izvođenje termotehničkih instalacija na poslovnom objektu butik – Atlas Capital Centar – Podgorica

 1. “Biznis inkubator ” – Berane

Predmet radova:

-Izvođenje termotehničkih instalacija na objektu Biznis inkubator u Beranama

 1. “Centralna banka CG ” – Podgorica

Predmet radova:

-Servisiranje i održavanje kotlarnica Centralne Banke Crne Gore

 1. ” Ministarstvo unutrašnjih poslova ” – Danilovgrad

Predmet radova:

-Isporuka i ugradnja HEPA filtera za DNK laboratoriju u Danilovgradu

 1. ” T-com ” – Podgorica

Predmet radova:

-Preventivni i servis po pozivu za objekte: TC Podgorica, TC Cetinje, TC Nikšić 1, TC Nikšić 2, TC Šavnik, TC Pljevlja, TC Bijelo Polje, TC Mojkovac, TC Kolašin, TC Berane, TC Andrijevica, TC Rožaje, TC Plav

 1. “Titan Security” – Podgorica

Predmet radova:

-Servisiranje klima uređaja

 1. “Maestraltours” – Budva

Predmet radova:

-Servis gorionika, mehaničko čišćenje kotla i baždarenje ventila

 1. “ING INVEST” – Danilovgrad

Predmet radova:

-Isporuka i montaža termotehničkih instalacija na objektu Uprave carina Crne Gore

 1. “Vodovod i kanalizacija” – Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka i ugradnja inverter split sistema za klimatizaciju

 1. “Dizicom” – Herceg Novi

Predmet radova:

-Tehnički nadzor na izvođenju radova termotehničkih instalacija na bazenu Jadran Herceg Novi

 1. “Hemomont” – Podgorica

Predmet radova:

-Sanacija cjevovoda u destileriji

 1. “Žunjić company” – Danilovgrad

Predmet radova:

-Izrada glavnog projekta ventilacije na objektu pekare na Zabjelu

 1. JU OŠ “Meksiko” – Bar

Predmet radova:

-Postavljanje instalacija centralnog grijanja

 1. “ELKON” – Podgorica

Predmet radova:

-Hemijsko čišćenje kotlova i poslovi termotehnike na Sportskim terenima

26.” Ministarstvo unutrašnjih poslova ” – Podgorica

Predmet radova:

-Otklanjanje kvara na centralnom sistemu za zagrijavanje i hlađenje u prostorijama UPS-a upravne

zgrade Uprave policije

 1. JU VSS” Policijska akademija ” – Danilovgrad

Predmet radova:

-Servisiranje kompletnog sistema za grijanje u objektu Sportske sale na Policijskoj akademiji

2012. godina

” Englesko poslanstvo Cetinje – Muzička akademija ” – Cetinje

Predmet radova:

-Izvođenje termotehničkih instalacija na objektu Muzičke akademije

 1. SB” Vaso Ćuković ” – Risan

Predmet radova:

-Izvođenje termotehničkih instalacija, elektroinstalacija i uređaja za kompenzaciju reaktivne energije

 1. ” Uprava carina ” – Podgorica

Predmet radova:

-Izvođenje termotehničkih instalacija – lokalno odsisavanje i ventilacija

 1. ” Uprava policije ” – Danilovgrad

Predmet radova:

-Održavanje termotehničkih instalacija u DNK laboratoriji u Forenzičkom centru u Danilovgradu

 1. “Uprava carina” – Podgorica

Predmet radova:

-Servis termotehničkih instalacija u kotlarnici PJ Carinarnica Bar, Upravne zgrade Uprave carina u Podgorici

 1. ” 13 Jul Plantaže ” – Podgorica

Predmet radova:

-Isporuka i zamjena isparivača

 1. ” Opšta bolnica Pljevlja ” – Pljevlja

Predmet radova:

-Nabavka i rekonstrukcija kotlova na čvrsto gorivo

 1. ” Klinički centar Crne Gore ” – Podgorica

Predmet radova:

-Popravka i čišćenje kotlova

 1. JP ” Vodovod i kanalizacija ” – Podgorica

Predmet radova:

-Održavanje i servisiranje sistema klimatizacije