Zelena energija 2017-11-09T10:23:52+00:00

Sistemi grijanja, klimatizacije i ventilacije predstavljaju izuzetno bitne komponente svakog objekta u postizanju zdrave i udobne okoline za osobe koje u tom prostoru borave.
„M-Energo Inženjering“ se u okviru svoje djelatnosti bavi izvođenjem sistema za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju za sve vrste objekata, rezidencijalne i nerezidencijalne namjene: privatni objekti (vile,vikendice…), hoteli, bolnice, škole, ugostiteljski objekti, državne ustanove, sportski objekti, industrijski kompleksi i dr.

Bez obzira da li ste u fazi projektovanja svog objekta ili ste odlučili da u već postojeći objekat ugradite sistem grijanja, klimatizacije ili ventilacije, „M-Energo Inženjering“ će shodno Vašim potrebama i mogućnostima pronaći optimalno rješenje za Vas, najbolji kvalitet za proporcionalan iznos novca, jednostavno za Vas tražimo najbolje!
Ukoliko sklopite ugovor sa nama o preventivnom održavanju, bićete sigurni da će sistem grijanja, ventilacije ili klimatizacije, funkcionisati besprekorno, tokom čitave godine.
„M-Energo Inženjering“ posebnu pažnju poklanja primjeni energetski efikasnih rješenja u grijanju, klimatizaciji i ventilaciji rezidencijalnih i nerezidencijalnih objekata.

GRIJANJE

Energetska efikasnost je skup isplaniranih i sprovedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da nivo udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pojednostavljeno, energetska efikasnost znači upotrijebiti manju količinu energije (energenata) za obavljanje istog posla (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, proizvodnju raznih proizvoda, pogon vozila, i dr.). Pod pojmom energetska efikasnosti podrazumijevamo efikasnu upotrebu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, transportu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i domaćinstvima.

U eri naprednih tehnologija i obnovljivih izvora energije, povećao se doprinos očuvanju životne sredine. Pošto su energetski efikasna rješenja poznata i kao čuvari Vašeg novca, može se zaključiti da su ona neminovno budućnost u termotehnici i termoenergetici. „M-Energo Inženjering“se od svog nastanka, uključio u tokove zelene energije, inženjerskim i praktičnim pristupom vrši afirmaciju upotrebe energetski efikasnih rješenja.
Kada kažemo zelena energija, mislimo na energetski efikasna rješenja, koja naša kompanija projektuje, montira, pušta u rad, servisira i održava:

  • Solarni sistemi za pripremu sanitarne potrošne vode
  •  Sistemi grijanja na biomasu
  •  Sistemi grijanja i hlađenja toplotnim pumpama
  •  Sistemi ventilacije objekata upotrebom jedinica za rekuperaciju energije

Solarni sistemi za pripremu sanitarne potrošne vode

Za naše područje, upotreba solarnih sistema i sunčeve energije, predstavlja idealan, efikasan i čist način pripreme sanitarne tople vode. Na taj način, proizvodi se potpuno besplatna energija kojom se zagrijava sanitarna voda za potrebe jednog objekta. Godišnje se može pokriti oko 60% svih potreba za toplom vodom te smanjiti za isto toliko emitovanje štetnih gasova koje proizvode klasični izvori energije. Pravilno proračunat i ugrađen solarni sistem u ljetnjem periodu može da pokrije čak od 90 do 100% svih potreba za toplom vodom u jednom objektu dok u proljećnim i jesenjim mjesecima od 50 do 70% a u zimskom periodu od 10 do 25%. Uštede električne energije su značajne. Solarni kolektor površine 1m2 godišnje štedi oko 750kWh energije godišnje. Tako, ukoliko živite u priobalnom dijelu crne Gore, bez obzira na veličinu i vrstu objekta, pravilno projektovan i postavljen solarni sistem, će Vam se otplatiti već za 3 do 5 godina. Rok otplate u kontinentalnim djelovima Crne Gore je duži i iznosi od 5 do 7 godina. Nakon toga, sva energija koju proizvede solarni sistem, je čisti dobitak za vaš kućni ili kompanijski budžet. Inženjerski i projektantski tim „M-Energo Inženjering“-a se stara o pravilnom odabiru i projektovanju Vašeg sistema i pruža podršku montažerskim ekipama pri ugradnji solarnog sistema. S druge strane naše montažerske ekipe su potpuno obučene za ugradnju solarnih sistema i automatike.

Sistemi grijanja na biomasu

Biomasa je čvrsto gorivo biološkog porijekla, odnosno obnovljivi izvor energije, a može biti u raznim oblicima: ogrijevno drvo, osušena slama ili životinjski izmet, itd. Za primjenu u sistemima grijanja porodičnih kuća, stambenih i poslovnih zgrada po pravilu se koristi ogrijevno drvo ili razni proizvodi koji se dobijaju obradom drveta, drvnih ostataka i otpadaka kao što su piljevina, briketi i sl. Ono što daje vjetar u leđa ovim sistemima je podatak da 35-40% drvne mase stabla namijenjenog za dalju preradu ostaje kao otpad. Sav taj otpadni materijal veliki je energetski potencijal. Takođe, koristeći biomasu kao gorivo ostvaruje se pozitivan uticaj na životnu sredinu jer ispušta jednaku količinu CO2 u atmosferu.

Lako opsluživanje, automatska regulacija, djelimično ili potpuno automatsko punjenje i skladištenje goriva i pristupačna cijena, lansirali su grejna postrojenja na biomasu u sam vrh energetski efikasnih rješenja za grijanje.
Biomasa u velikoj mjeri smanjuje potrošnju električne energije uz osjećaj pravog prirodnog ambijenta. Ukoliko želite komfor u svom domu i brzo oslobađanje toplotne energije, ovaj proces je rješenje za Vas. Ono što je potrebno istaći je i lakše čišćenje nakon sagorijevanja sa vrlo malom količinom pepela i nema pripreme prije grejne sezone.

Princip rada kotla na pelet

Spremište za pelet (A) se nalazi na gornjem dijelu kotla. Spremište se puni peletom kroz otvor ispod poklopca koji se nalazi na gornjoj ploči kotla.
Gorivo (pelet) se automatski izvlači iz spremišta(A) i ubacuje u ložište u komori za sagorijevanje (D) uz pomoć pužnog transportera za ubacivanje peleta (B) sa zupčastim elektro-motorom.
Pelet se pali vazduhom užarenim preko grijača (E) koji se usisava u komoru za sagorijevanje uz pomoć centrifugalnog ventilatora (F).
Vazduh potreban za sagorijevanje se usisava iz prostorije (u kojoj mora postojati ventilacioni otvor) radom ventilatora (F) kroz cijev za usis vazduha (G).
Dim proizveden sagorijevanjem se izvlači iz ložišta uz pomoć istog centrifugalnog ventilatora (F) i izbacuje kroz otvor (H) na donjem dijelu zadnje strane kotla. Pepeo se skuplja u posudu za čićenje (I). Voda koja se nalazi u sistemu unutar kotla se zagrijeva i transportuje dalje u grejnu instalaciju putem pumpe koja je ugrađena u kotlu. Kotao posjeduje ugrađenu ekspanzionu posudu i sigurnosni ventil. Količinu potrebnog goriva i vazduha za sagorijevanje, kao i rad pumpe, se kontroliše pomoću elektronske programske ploče kako bi se ostvarila najveća efikasnost iskorišćenja goriva.

Sistemi grijanja i hlađenja toplotnim pumpama

Toplotne pumpe su trend u svijetu i predstavljaju sadašnjost i budućnost budućnost grijanja i hlađenja objekata. To su visoko energetski efikasni uređaji, izuzetno ekonomični i pouzdani, koji se već danas nameću kao izvanredno rješenje za grijanje i hlađenje jednog objekta. Za crnogorsko primorje i središnju regiju Crne Gore, gdje zime nijesu ekstremno hladne, toplotne pumpe predstavljaju skoro pa idealan izvor toplote zimi, a hlađenja ljeti. Princip rada toplotne pumpe se zasniva na prenošenju toplotne energije iz jedne sredine u drugu. Prilikom tog prenosa troši se energija koja je nekoliko puta manja od prenijete. To znači da korisnik ostvaruje uštedu u odnosu na bilo koji drugi energent, i za utrošeni 1 kW električne energije dobija 3 do 4 kW ukupne toplotne energije. Osnovna dva režima rada jednog ovakvog sistema koja se koriste u većini porodičnih i komercijalnih objekata jesu grijanje i hlađenje. Drugim riječima nema razlike u procesu rada uređaja prilikom grijanja ili hlađenja objekta, osim u smjeru. Bitno je napomenuti da toplotne pumpe ne proizvode energiju samostalno, već je neophodno povezati ih na stalan izvor energije, bilo da je on u zemlji, vodi ili vazduhu. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunca i sl.), toplota okoline, recimo vazduha, dostupna je 365 dana u godini. Toplotne pumpe ispoljavaju svoje glavne prednosti kada se koriste u oblastima sa toplom, umjerenom ili umjereno hladnom klimom. Za područje Crne Gore, toplotne pumpe su idealne za grijanje i hlađenje objekata na primorju i centralnoj regiji države.

Sistemi ventilacije objekata upotrebom jedinica za rekuperaciju energije

Ventilacija je kombinovani proces dovođenja vazduha spolja u unutrašnji prostor i odvođenja otpadnog vazduha iz unutrašnjeg prostora objekta van njega. Sistemi za ventilaciju projektuju se tako da se stvore najbolji mogući uslovi u prostoru u kome ljudi borave, odnosno da se obezbijedi željeni stepen ugodnosti.
Rekuperacija toplote se postiže tako što se toplota koju izbacuju unutrašnje jedinice u režimu hlađenja pošalje prema prostorijama koje treba zagrijati. Drugim riječima, rekuperacija toplote pomaže da se energija koja se nalazi na raspolaganju na jednom mestu pošalje na druga mesta u istoj zgradi i tamo ponovo upotrijebi.
Rekuperator je uređaj koji u sebi pored dva ventilatora sadrži i izmenjivač toplote. Zbog prolaska vazdušnih tokova kroz sistem bakarnih izmjenjivača toplote, smještenih u unutrašnjosti radnog modula, topli vazduh na izlazu predaje svoju toplotu hladnom ulaznom vazduhu.
Toplotna energija koja se štedi upotrebom rekuperatora je oko 50% od potrebne energije za grijanje prostorije. Ima veoma široko područje upotrebe: ventilacija kancelarija, hotela, restorana, porodičnih kuća i sl.

„M-Energo Inženjering“ projektuje, vrši montažu, pušta u rad, servisira i održava kotlarnice i instalacije grijanja za individualne i poslovne objekte, bolnice, hotele, prosvjetne, industrijske i sportske komplekse.